Fordeler med belegningsstein


Belegningsstein gir utemiljøet et flott førsteinntrykk og et teknisk godt dekke. Med maskinell legging av belegningsstein utføres arbeidet hurtig og effektivt slik at man oppnår kortere anleggstid. I tillegg til det estetiske har belegningsstein en rekke fordeler ovenfor asfalt og støpte dekker.

  • Tåler høye aksellaster
  • Har lang teknisk levetid
  • Tåler høye statiske laster som eksempelvis stablede containere
  • Tåler høye vridningslaster som eksempelvis svingende kjøretøy
  • Har uforandret bæreevne ved høye temperaturer
  • Gir enkel tilgang til kabler, VA etc. 
  • God drenering, spesielt ved bruk av Permeable
  • Gir variasjonsmuligheter med mønster og farger 

For et optimal resultat påføres SealTech Sealing. Da har du et dekke som beholder utseende år etter år. Med SealTech sealing vil belegningssteinen bli motstandsdyktig mot olje, bensin og andre kjemikalier.  

Se bilder fra våre referanseprosjekter.

En vesentlig faktor ved legging av belegningsstein på industriplasser er påføring av SealTech Sealing. Selvom aktører i markedet markedsfører belegningsstein som vedlikeholdsfritt er ikke dette helt korrekt informasjon i praksis. Belegningsstein har lang teknisk levetid, men vil med årene forvitre og finstoffene i overflaten forsvinner. Om SealTech Sealing påføres belegnignssteinen vil man få et optimalt dekke som beholder sitt utseende år etter år. Sealingen er testet av Sintef. Det anbefales å påføre sealingen samme år eller året etter belegningssteinen er lagt, men det kan også påføres i senere tid.

FullSizeRender-red
SL-Stenlegging096WEB
SL-Stenlegging138TRYKK-red
SL-Stenlegging119TRYKK-red
Vestbase-1nyhet
rland-HF
IMG2193