Godsterminal

Med belegnigsstein som dekke på godsterminaler og transportsentraler oppnås et kvalitetsdekke med lang teknisk levetid. I tillegg oppnås et estetisk fint inntrykk med praktiske muligheter som eksempelvis å lage kjørelinjer og parkeringsplasser i forskjellige farger. 

Fordeler med belegnignsstein på godsterminaler:  

• Estetisk fint utseende

• Har egenskaper som sikrer god lastfordeling på dekket 

• Lang teknisk levetid  

• Tåler vridningslaster fra tungtransport  

• Enkel tilgang til VA etc. 

Se bilder fra våre referanseprosjekter her  

 

 

 

 

 

 

  

Dimensjonering veileder

pdf

Industridekkeroriginal

Size : 1.36 mb
Hits : 1011
Date added : feb 3 2014
Date modified : feb 3 2014