Havnearealer

Som dekke på havnearealer er belegningsstein godt egnet ettersom dette gir en jevn fordeling av belastningen. Et eksempel er containere med containerføtter som har et høyt kontakttrykk hvor vekten fordeles på fire containerføtter. Dersom asfalt blir benyttet vil containerføttene føre til deformasjoner og sette merker i overflaten. I tillegg vil containertrucker og andre containerhåndteringsutstyr ha stor vekt som krever et dekke som tåler store vridninger fra kjøretøyet. Belegnignsstein er optimalt på havneanlegg hvor man er garantert et dekke med lang teknisk levealder. 

Fordeler med belegnignsstein fremfor asfalt på havneanlegg: 

• God bæreevne og lastfordeling

• Høy slitasjemotstand  

• God drenering  

• Tåler tunge vridningslaster  

• Lang teknisk levetid

• Miljøvennlig 

Ragnar Evensen, ViaNova Plan og Trafikk AS har utviklet en "dimensjonering veileder" for belegningsstein på tungt belastede industridekker. I denne veilederen anbefales det å benytte belegningsstein i låsende mønster med 100 mm. tykkelse. 

Se bilder av våre referanseprosjekter her

En vesentlig faktor ved bruk av belegningsstein på havnearealer er påføring av SealTech Sealing. Selvom aktører i bransjen markedsfører belegningsstein som vedlikeholdsfritt er ikke dette korrekt informasjon i praksis. Belegningsstein vil med årene forvitre hvor finstoffene i overflaten forsvinner. Havneanlegg er spesielt utsatt for dette med jevnlig utsettelse for saltvann, tunge kjøretøy og olje-/diesel søl. Om man påfører SealTech Sealing på belegningssteinen vil man få et optimalt dekke som beholder sitt utseende år etter år. Sealingen er testet av Sintef. Det anbefales at sealingen påføres samme år eller året etter belegnignssteinen er lagt, men man kan også påføre dette i senere tid.

Belegningsstein på havneanlegg

pdf

Belegningsstein-p-Havneanlegg---Knutepunkt

Size : 349.20 kb
Hits : 1162
Date added : feb 3 2014
Date modified : feb 3 2014