Infrastruktur

Proffavdelingen til SL Stenlegging AS har fusjonert med Entex AS og blitt til selskapet SL-Entex AS. Selskapet leverer komplett utomhusarbeid og infrastruktur. 

Se mer på deres hjemmeside.

SL-Entex leverer produkter og utfører:

• Grunnarbeid

• VA

• Granittarbeider 

• Belegg av fortauer 

• Gangbaner 

• Trafikkøyer/sentraløy i rundkjøringer

• Beplantning

 • Setting av kantstein

 

 

 

 

 

 

 

FullSizeRender-4
Hvik-stasjon-hst
FullSizeRender-3
FullSizeRender-2
FullSizeRender-1
trapp525
Hvik-stasjon-mur-hst
Hvik-stasjon-mur
Hvik-stasjon-infrastrutkur
Infrastruktur
Infrastruktur2
Infrastruktur1
Infrastruktur4
Jernbanetorget-1
Jernbanetorget-prosess
Jernbanetorget3
Lysaker-2
Lysaker-3
Lysaker-4
Lysaker-5
Lysaker-6
Lysaker-7
Lysaker-8
Lysaker-9
Lysaker-10
Lysaker-granitt-dekke
Lysaker-granittrapp
Lysaker-stasjon
Lyskaer-11