Vedlikehold

I samarbeid med SealTech AS har vi utviklet en egenprodusert impregnering til belegningsstein. Denne har vi benyttet for sealing av både private gårdsplasser og offentlige anlegg siden 1999. Selvom belegnignsstein har  lang teknisk levetid, vil overflaten brytes ned av daglig slitasje.

Alle de fire bildene nedenfor viser belegningsstein 12 år etter legging. Bildene til venstre er uten Sealing, mens bildene til høyre viser stein som ble impregnert ved legging for 12 år siden.

Uten og med Sealing

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Med SealTech Sealing forblir arealet nytt:

• Arealet beholder sitt utseende år etter år

• Benyttes på alle typer belegningsstein

• Tåler salt og hindrer forvitring 

• Finstoffet i overflaten beholdes

• Enklere fjerning av is og snø 

• Tåler olje- og dieselsøl ved at det ikke setter flekker 

For å kunne dokumentere effekten av SealTech Sealing den blitt testet av Sintef. Testrapporten finner du her. 

I bildet til høyre ser man tydelig forskjell på belegningssteinen med og uten sealing. Bildet er tatt fra belegningssteine som ble benyttet da Sintef foretok tester med Sealingen. Som det tydelig fremkommer, vil SealTech Sealing beskytte belegningssteinen mot forvitring. Finstoffene i overflaten beholder og dekket vil sitt utseende år etter år. 

 

 

 

Sintef rapport Sealing

pdf

Sintef-rapport-SealTech-Sealing

Size : 2.22 mb
Hits : 1562
Date added : jun 5 2014
Date modified : jun 5 2014