Rehabilitering gårdsplass

Har gårdsplassen din begynt å få setninger/svanker? 

Har du en eldre gårdsplass som er mosegrodd og trenger rengjøring?

Vi utfører rehabilitering av eldre gårdsplasser med oppretting av setningsskader, dyprengjøring, mosefjerning og impregnering/sealing. 

Setningsskader

Etter flere år med påkjenning fra biler og annet kjøretøy, kan grunnen i gårsplassen synke. Med dette oppstår setningsskader/svanker i belegget. Dette kan rettes opp ved å ta opp belegningssteinen på de aktuelle områdene, rette opp grunnarbeidet, legge steinen tilbake og komprimere plassen. 

Rengjøring

Skitt og smuss samler seg på belegnignssteinen gjennom året. For å friske opp gårdsplassen igjen kan gårdsplassen rengjøres. Vi benytter HydroTek høytrykkssystem som rengjør med 80 graders vanntemperatur og fjerner skitt uten bruk av kjemikalier. Med egne terrassevaskere vil man oppnå dyprengjøring i belegnignssteinen. 

Impregnering/sealing 

For et optimalt sluttresultat benytter vi vår egen impregnering/sealing. Den sprøytes på gårdsplassen og trekker ned i belegnignssteinen. Sealingen hindrer ytterligere forvitring av belegnignssteinen, hindrer at olje-, dieselsøl trekker ned i steinen og trekker frem fargen i belegningssteinen. Les mer om vår Sealing her.

 

 


 

FullSizeRender
Fr-etter-4-bilder
PC153357
Vask-med-twister-1
Fr-etter-grmix
brunmixviranistor
Gausdal-vask-2
grdsplass-Son
Impregnert
Sealing
vask-av-belegningsstein
impregnering-nano-rund