Beplantning


Vi utfører beplantning og opparbeidelse av grøntområder. 

Vi utfører beplanting innen:

• Blomster                                     • Busker

• Hekk                                             • Trær

• Ferdiggress                                • Såing av gress

• Dryppvannsanlegg