Infrastruktur

SL Stenlegging AS utfører komplett utomhusarbeid og har utført en rekker infrastrukturelle prosjekter.

SL-Stenlegging utfører komplette utomhusarbeid:

• Granittarbeider 

• Belegg av fortauer 

• Gangbaner 

• Trafikkøyer/sentraløy i rundkjøringer

• Beplantning

• Støttemurer

• Trapper

• Setting av kantstein

Vi har utført komplett utomhusarbeid på plant annet Jernbanetorget, Lysaker stasjon, Carl Berners Plass og Høvik stasjon. 

 

 

 

 

 

 

FullSizeRender-4
Hvik-stasjon-hst
FullSizeRender-3
FullSizeRender-2
FullSizeRender-1
trapp525
Hvik-stasjon-mur-hst
Hvik-stasjon-mur
Hvik-stasjon-infrastrutkur
Infrastruktur
Infrastruktur2
Infrastruktur1
Infrastruktur4
Jernbanetorget-1
Jernbanetorget-prosess
Jernbanetorget3
Lysaker-2
Lysaker-3
Lysaker-4
Lysaker-5
Lysaker-6
Lysaker-7
Lysaker-8
Lysaker-9
Lysaker-10
Lysaker-granitt-dekke
Lysaker-granittrapp
Lysaker-stasjon
Lyskaer-11