Maritime vertikale flater

Kaianlegg, broer og andre konstruksjoner i armert betong er svært utsatt for saltvann, vær og vind. For å beskytte mot armerings korrosjon i betongen påfører vi en impregnering. Dette er en rimelig og enkel metode hvor vi påfører en monosilan impregnering. Ved å utføre dette vil konstruksjonen være godt beskyttet og man unngår svekkelse som fører til kostbare rehabiliteringsarbeider. 

Underside og frontskjørt (vertikale flater)

For impregnering av vertikale flater benyttes en tiksotrop konsistens som ofte er kalt pasta, krem eller gel. Dette benyttes for at imprengeringen enkelt skal feste seg til overflaten og trekke inn i betongen. Flytende impregneringer vil renne av, mens en tiksotrop konsistens får man 100 % kontroll for at den trekkes dypt inn i konstruksjonen. For impregnering av vertikale flater benytter vi StoCryl HG200. Dette produktet har lenge vært benyttet på en rekke kai konstruksjon er i Norge og resten av verdenen med gode resultater. 

Egenskaper med StoCryl HG200:

• Hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer

• Meget høy inntrengningdybde 

• Meget høy hydrofoberende effekt på hele betongkanten

• Regulerer fuktinnholdet

• Øker den elektriske motstanden

• Meget høy andel av virksomme stoffer

• Meget lang kontakttid

 

Datablad Stocryl HG200

pdf

Stocryl HG200

Size : 52.09 kb
Hits : 458
Date added : mar 10 2017
Date modified : mar 10 2017
pdf

Sikkerhetsdatablad Stocryl HG200

Size : 360.08 kb
Hits : 362
Date added : mar 10 2017
Date modified : mar 10 2017