Permeable dekker

Kapasiteten til avløpssystemer klarer ofte ikke håndtere den økende overvannsmengden i byområdene. 

Permeable dekker er et godt alternativ for lokal drenering av overvann. Belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning. 

Hovedhensikten med permeable dekker:

• Infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann

• Fordrøye avrenningstopper for å redusere flomfare

• Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner

• Redusere forurensning i vassdrag