Flyplass

Flyplasser blir daglig utsatt for stor belastning fra fly som lander og tar av. Flyplassdekker skal være sikret og bygd opp etter krav som settes ut i fra forventet belastning fra ulike flytyper. Dimensjoneringen av plasser gjøres ut i fra forholdet mellom de dimensjonerende trafikklaster og overbygnings konstruksjonens fasthet og styrke. Belegningsstein har blitt benyttet på en rekke flyplasser. Vi har deriblant lagt 45 000 kvm. belegningsstein på Ørlandet Hovedflyplass. 

Fordeler med belegningsstein på flyplasser: 

• Tåler høye aksellaster

• God drenering 

• Lang teknisk levetid

• God bæreevne

• Miljøvennlig 

• Uforandret bæreevne ved høye temperaturer

• Muligheter for bruk av Permeable dekker for god drenering av overvann

 

Bilder fra våre referanseprosjekter      

Med vår SealTech Sealing vil belegningssteinen beholde sitt utseende år etter år.